Các căn cứ tiến hành lập kế hoạch đầu tư và xây dựng Dự án Kho Xăng dầu Hàng không Miền Nam:

1/ Công văn số 215/TTg - KTN ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sản phẩm Kho chứa dầu 230.000m3 được hưởng cơ chế hỗ trợ cơ khí trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý sản phẩm cơ khí trọng điểm Kho chứa dầu dung tích 230.000 m3 thuộc Dự án Kho cảng xăng dầu Hàng không miền Nam được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 
 
 
 
Dự án trên do Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không  Miền Nam làm chủ đầu tư.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty SAPL JSC tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, hoàn chỉnh dự án đầu tư để xây dựng Kho chứa dầu trên theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình.
Đồng thời, Công ty phải đề ra phương án tài chính khả thi, bảo đảm các điều kiện vay vốn, hoàn vốn để xây dựng Kho chứa dầu này.
Cụ thể Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Chính phủ thì Dự án trên sẽ được hưởng chính sách vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện sản xuất với mức vay tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động). Đồng thời, Chính phủ cũng có thể sẽ xem xét bảo lãnh vay vốn nước ngoài nếu dự án có nhu cầu vay vốn.
Hơn nữa, dự án cũng sẽ được hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ quốc gia. Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư phòng thí nghiệm sản phẩm.
Mặt khác, Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu Hàng được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc giao thầu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

http://www.mt.gov.vn/PrintView.aspx?ArticleID=7115

2/ Kết quả thẩm tra Sản phẩm cơ khí trọng điểm Kho chứa dầu 230.000m3 của các Bộ: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải.

3/ Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch công trình của Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cảu Sở Tài nguyên và Môi trường, Thẩm duyệt về Phòng cháy, chữa cháy của Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

4/ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT.09 ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không Miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: "Kho Xăng dầu Hàng không Miền Nam"

Tóm tắt dự án:

1/ Quy mô đầu tư xây dựng: đầu tư dự án với các hạng mục chính sau:

 + Khu bể chứa có tổng sức chứa 230.000 m3 gồm:

  • 09 bể loại 20.000 m3/bể
  • 02 bể loại 15.000 m3/bể
  • 04 bể loại 5.000 m3/bể
  • Hệ thống đường ống công nghệ xuất nhập xăng dầu; Hệ thống tự động hoá; Hệ thống PCCC.
 • Hạng mục phụ trợ: Khối văn phòng; Trạm bơm dầu, bơm nước, xưởng cơ khí,…Hệ thống cung cấp điện động lực, chiếu sáng, hệ thống chống sét; Hệ thống cung cấp nước và xử lý nước thải; Hệ thống thông tin liên lạc.
 • Cầu cảng:
  • Cảng xuất - nhập cho tàu dầu có trọng tải từ 15.000 - 25.000 DWT

+ Cảng xuất cho xà lan có trọng tải từ 100 - 5.000 DWT

2/ Địa điểm xây dựng:

Dự án Kho Xăng dầu Hàng không Miền Nam được xây dựng tại 823/5 Huỳnh Tấn Phát thuộc Ấp 6, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, trên diện tích 103.894 m2. Địa điểm khu vực xây dựng dự án rất thuận lợi do nằm trên bờ sông Nhà Bè có độ sâu phù hợp cho việc xây dựng cầu cảng tiếp nhận và xuất xăng dầu cho các tàu có trọng tải đến 25.000 DWT. Khu vực xây dựng phù hợp với quy hoạch có nhiều kho cảng xăng dầu đang hoạt động đồng thời với hạ tầng kỹ thuật thuận lợi cho việc xây dựng kho cảng xăng dầu đầu nguồn.

3/ Mức đầu tư dự án:

                     Tổng mức:                             1.412.570,21 triệu đồng, trong đó:

-   Vốn cố định:                     1.162.773,34  triệu đồng

-   Vốn lưu động:                     249.796,880 triệu đồng

 • Nguồn vốn:                            1.412.570,21 triệu đồng

-   Vốn chủ sở hữu:                                                   200.000,00 triệu đồng

-   Vốn đầu tư TSCĐ (vay ngân hàng thương mại): 280.267,80 triệu đồng

-   Vốn lưu động (vay ngân hàng thương mại):      249.796,880 triệu đồng

-   Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam:                 682.505,528triệu đồng

(dự án được hưởng cơ chế hỗ trợ vay vốn theo công văn số 215/TTg-KTN ngày 03/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

4/ Dự kiến tiến độ thực hiện:

- Tháng 6/2009 hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình

- Tháng 4/2010 Chỉnh sửa dự án theo ý kiến của Thủ tướng chính phủ đối với Sản phẩm cơ khí kho chứa dầu 230.000m3 được hưởng cơ chế hỗ trợ cơ khí trọng điểm.

- Từ tháng 5/2010 - tháng 12/2010: Phê duyệt dự án, xin phép các cơ quan chức năng theo quy định về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tháng 01/2011 - tháng 06/2011: Chỉnh sửa thiết kế bản vẽ thi công, bắt đầu xin phép xây dựng, giải quyết các thủ tục vay vốn đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công.

- Tháng 07/2011: Bắt đầu công tác thi công xây dựng.

- Năm 2012: Hoàn thành công tác xây dựng giai đoạn sức chứa 50.000m3 và vận hành hoạt động.

- Năm 2013: Hoàn thành công tác xây dựng giai đoạn 2 nâng tổng sức chứa lên 230.000m3 và vận hành hoạt động.